Programe

Vârsta: 4-6 ani

Obiectivele cursului de limbă engleză pentru copii sunt: învățarea limbii engleze de către preșcolari – transmiterea competențelor lingvistice primare, pregătirea copiilor pentru procesul educației lingvistice. 

Metode: la “TEST KIDS”  cadrul programelor noastre pentru copii are loc în limba engleză. Copiii nu au nevoie de traducere, întrucât profesorul folosește o mulțime de materiale demonstrative (fișe, imagini, postere). Toate activitățile din cadrul cursului de engleză pentru copii sunt sub formă de jocuri distractive, fiind însoțite de muzică și gesturi. Materialele special selectate, sub formă de dialoguri haioase, comicsuri, numărători, poezioare, puzzle-uri și rebusuri sunt de mare ajutor în învățarea limbii engleze, permițând copiilor să memorizeze cu ușurință cuvintele sau structurile noi. Utilizarea pe larg, în cadrul cursului de limbă engleză pentru copii, a procedeelor folosite în teatrul de păpuși dezvoltă gândirea vizuală a copilului, imaginația creatoare, precum și abilitățile motorii fine ale acestuia. În același timp orele de limbă engleză pentru copii se deosebesc printr-o abordare absolut individuală a fiecărui copil, iar în programele de engleză pentru preșcolari sunt implicați cei mai buni profesori, care nu doar că posedă limba la cel mai înalt nivel, ci sunt și specialiști în psihologia copilului.

Programul de studii pentru limba engleză în cadrul cursului preșcolar KIDS 1

La sfârșitul cursului preșcolarii trebuie să posede următoarele cunoștințe lexicale și gramaticale (în baza manualului, casetelor/CD-urilor audio, materialelor demonstrative etc.):

 1. Cunoștințe lexicale pe temele:
  • formulele de salut
  • dispoziția/starea de spirit
  • cifrele
  • culorile
  • formele
  • școala / grădinița
  • animalele
  • băuturile și mâncarea
  • sărbătorile 
  • zilele săptămânii
  • verbele de mișcare
  • iarna
  • jucăriile mele
  • sănătatea
  • Crăciunul, Anul Nou, Paștele
  • adjectivele calitative (kind, smart, strong, little, big, long, short, thirsty, sleepy, hungry, happy, sad etc.)
  • vremea, anotimpurile
  • familia
 2. Cunoștințe gramaticale pe temele:
  • There is / there are
  • Present Simple Tense
  • Răspunsuri scurte
  • Construcții negative
  • Construcții interogative

Programul de studii pentru limba engleză în cadrul cursului preșcolar KIDS 2

În timpul celui de-al doilea an de studiu temele sus-menționate sunt studiate mai aprofundat. La cunoștințele lexicale obținute anterior sunt adăugate cuvinte și construcții gramaticale noi.

Începe învățarea cititului, care continuă pe întreg parcursul anului. Prima etapă este familiarizarea cu alfabetul și sunetele, apoi are loc antrenarea în rostirea anumitor cuvinte, proces în care copiii încep să recunoască cuvintele cunoscute și să le citească. Este consolidat întreg procesul citirii fluente (recunoașterii rapide a cuvintelor cunoscute).

La sfârșitul celui de-al doilea an aproape toți copiii știu să citească cuvinte și fraze simple în limba engleză. 

Programul de studii pentru limba engleză în cadrul cursului preșcolar KIDS 3

Al treilea an de studiu este orientat spre consolidarea abilităților de citire. În același timp nu se uită nici de antrenarea vorbirii. Principalul nostru obiectiv la această etapă este să obișnuim copilul să vorbească în limba engleză, folosind materialul învățat anterior. De regulă, al treilea an de studiu în cadrul centrului nostru coincide cu admiterea copilului în clasa întâi sau cu pregătirea pentru această etapă.

Dat fiind faptul că la această vârstă copiii sunt capabili să dea dovadă de o gândire mai abstractă, noile teme sunt predate sub formă de joc, fiind pus accentul pe materialele demonstrative distribuite. Copiii încep să primească teme pentru acasă, pe care trebuie să le efectueze neapărat.

Vârsta copiilor: 7-9 ani

În timpul cursului copiii învață o mulțime de cântece și poezii în limba engleză, care îi ajută să perceapă mai ușor ritmul specific limbii date. De asemenea, sunt folosite jocuri în limba engleză. 

Cursul este completat de un set de cărți pentru citit, datorită cărora copiii pot vedea pentru prima dată cum arată limba engleză vorbită în formă tipărită. În cadrul acestui program micuții își îmbogățesc vocabularul și învață bazele gramaticii engleze.

Programul nostru pentru copii este orientat, în primul rând, spre dezvoltarea abilităților de ascultare și vorbire prin imitație și joc, ceea ce face procesul de studiere a limbii engleze să fie distractiv. La copii se formează dragostea pentru studii și aceștia rămân cu impresia că este ușor să înveți o limbă străină. Abilitatea de a asculta este dezvoltată prin povestiri, scene video și filme de animație. La rândul lor, cântecele, poeziile și numărătorile contribuie la îmbunătățirea pronunțării, înțelegerea ritmului limbii engleze și la reținerea frazelor în context lingvistic „real”. De aceea copiii pot înțelege și folosi cu încredere limba înainte să învețe a citi și a scrie.

Obiectivele cursului

La sfârșitul anului de studiu copiii pot deja comunica în limba engleză la nivel elementar, pot adresa întrebări și pot răspunde la acestea, pot povesti despre sine și despre propria familie, despre animale, despre jucăriile îndrăgite și mâncarea preferată, pot descrie vremea și anotimpurile. La sfârșitul cursului copiii vor cunoaște o mulțime de cântece și poezii. 

Pentru copiii cu vârsta între 10-12 ani

Cursul este destinat elevilor aflați la vârsta de trecere de la copilărie la adolescență. În această perioadă are loc dezvoltarea intelectuală și emoțională rapidă, care este uneori dificil să fie controlată de către adulți. Nivelul dat presupune să-ți cunoști propria lume, dar și lumea semenilor tăi, prin intermediul studierii limbii engleze.

Designul colorat, diversitatea de exerciții, jocurile interesante, cântecelele haioase, imaginile distractive facilitează memorizarea frazelor, perceperea și înțelegerea regulilor gramaticale, precum și dezvoltarea abilităților de vorbire. La astfel de ore limba engleză nu are cum să te plictisească. Manualele „cresc” odată cu elevii: se îmbogățește vocabularul, textele devin tot mai mari și mai complexe, se extinde orizontul elevilor, cursul gramatical este mai complicat, abilitățile de vorbire sunt antrenate la maxim, iar elevii elaborează referate și proiecte din ce în ce mai serioase. 

Noi folosim abordarea comunicativă în studierea limbii engleze, de aceea scopul nostru este nu atât să facem copiii să memorizeze niște cuvinte pe anumite teme sau niște reguli gramaticale, cât să îi ajutăm să folosească limba engleză ca mijloc de comunicare.

Obiectivele cursului

La sfârșitul cursului copilul Dvs. va avea un vocabular destul de larg, pentru a putea vorbi pe teme mai complexe, precum, de exemplu, niște experiențe aventuroase sau modul de viață în alte țări. Acesta va putea adresa diferite întrebări despre evenimentele din prezent, trecut sau viitor. Abilitățile de vorbire ale acestuia vor fi mai dezvoltate, iar gramatica, lexicul și pronunțarea se vor îmbunătăți considerabil. Copilul va putea descrie mai exact evenimentele, folosind diferite timpuri.

Limba engleză pentru vârsta de 10–13 ani

Children 1 — acest nivel presupune ca elevii să posede limba engleză la nivel de bază. La sfârșitul nivelului copiii vor putea să povestească despre sine și despre familia lor, despre locul de trai și hobby-uri, despre evenimente din trecut sau obișnuințe, despre ce se întâmplă la moment sau despre planurile de viitor. De asemenea, este studiată cultura țării în care este vorbită limba dată. Copiii repetă și își extind vocabularul pe temele: mâncare,școală, aspect exterior, stare generală, apartament, oraș, vreme. Etapa corespunde nivelului Elementary.

Children 2 — nivelul oferă elevilor o bună înțelegere a limbii vorbite, cunoștințe de gramatică corespunzătoare vârstei acestora, precum și abilitatea de a citi literatură în limba engleză, adaptată pentru copii. La sfârșitul nivelului elevii pot folosi gradele comparativ și superlativ ale adjectivelor, trecutul simplu, viitorul simplu, forma simplă a condiționalului, precum și verbele modale. Copiii pot descrie o zi obișnuită, pot povesti despre interesele pe care le au, despre timpul petrecut în vacanță. De asemenea, aceștia învață eticheta în timpul conversațiilor telefonice și modul în care să întrețină discuții pe diferite teme. Etapa corespunde nivelului Prе-Intermediate.

Children 3 — la acest nivel sunt studiate teme mai complexe (emisiuni televizate, gusturi și preferințe, sport, utilizarea dispozitivelor tehnice, muzică etc.). Elevii pot intra în discuții și își pot expune propria opinie. Aceștia cunosc principalele timpuri, știu să descrie acțiuni obișnuite din trecut, să povestească despre planurile de viitor și să folosească vorbirea indirectă. Copiii dețin un vocabular activ destul de larg. Etapa corespunde nivelului Intermediate.

Children 4 — la acest nivel elevii își îmbunătățesc cunoștințele de limbă engleză și studiază cazuri gramaticale mai complexe. Aceștia învață o mulțime de noi frazeologisme și expresii. Copiii pot discuta cu ușurință pe diferite teme. Etapa corespunde nivelului Intermediate (High).