Engleza generală

Cursurile de limbă engleză generală sunt realizate pentru cei care doresc să înveţe o limbă străina sau să-şi aprofundeze cunoştinţele existente.

Cursurile sunt prevăzute pentru toate nivelele, de la începători la avansaţi şi presupun dezvoltarea următoarelor abilităţi - vorbirea, audierea, citirea şi scrisul.

Limba de comunicare la ore este engleza, accentul revenind interacţiunii dintre studenţi (lucrul in perechi sau în grup) în ideea dezvoltării deprinderilor de comunicare. Orele au un carater dinamic care încurajează participanţii pentru activităţi şi dezvoltare autodidactă.

Durata cursului este de 4,5 luni, lecţiile au loc de 3 ori pe săptămâna. În clasă se numără până la 10 persoane.  

Convingeri
 • Procesul de studiu constituie o coaliţie dintre profesor şi student.
   
 • Comunicarea eficientă este esenţială.
   
 • Studenţii noştri merită o educaţie lingvistică la cel mai înalt nivel.
   
 • Toţi profesorii trebuie să corespundă celor mai înalte standarde profesionale.
   
 • În şcoala noastră veţi găsi o atmosferă pozitivă de studiu şi o abordare individuală a cerinţelor Dvs.